0
Lemmikud tooted

Tingimused ja eeskirjad


1) E-poes Openauto.ee osta kaupu on õigus:
  • füüsilistel isikutel alates 16 a. või isikutel alla 16, kes esitavad vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku selliste tehingute tegemiseks;
  • juriidilistel isikutel.

2) Klient vastutab registreerimisel andmete õigsuse eest. Kui ilmneb, et kliendi esitatud andmed on ebaõiged, võidakse piirata kliendi õigust kasutada Openauto.ee-d.

3) Registreerimisvormi täitmisel peab klient kasutama eesti tähti ja järgima eesti keele õigekirja reegleid (ees-, perekonna-, kohanimi suurte tähtedega).

4) Registreerimisel peab klient märkima täpse elukoha aadressi. Seda teavet kasutatakse arve koostamisel ja kaupade kättetoimetamisel. Samuti tuleb märkida oma telefoninumber – enne esimese tellimuse saatmist võtavad Openauto.ee esindajad alati kliendiga ühendust.

5) Enne veebisaidilt Openauto.ee kauba ostmist on klient kohustatud tutvuma kaupade tagastamise eeskirjade ja garantiidega (Kaupade tagastamine ja garantiid).

6) Veebisaidi Openauto.ee esindajad kohustuvad kliendi isikuandmeid kasutama ainult ostuga seotud kliendi vajadusteks ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud Leedu Vabariigis kehtivate seadustega ette nähtud juhtumid, kui neid andmeid tuleb edastada õiguskaitseorganitele.

7) Veebisaidi Openauto.ee visuaalse ja sõnalise teabe kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on lubatud ainult saidi esindajate kirjalikul loal. Arvutiprogrammide kasutamine või muud toimingud, mis võivad häirida saidi Openauto.ee tegevust, on keelatud.

8) Veebisaidi Openauto.ee esindajatel on õigus:
  • muuta ja uuendada veebisaidi teavet, täiendada või muuta saidi kasutuseeskirju (muudatused jõustuvad kohe pärast avaldamist);
  • mitte lubada saidi kasutamist isikutele, kes ei pea nendest eeskirjadest kinni;
  • võtta vastutusele isikud, kes ei pea nendest eeskirjadest kinni või põhjustavad kahju.

9) Tegelik toode võib erineda pildil näidatud kaubast, sest pildil võib esineda kaubaga mittekuuluvaid lisaelemente, seetõttu on kliendil soovitatav selgitada enne ostu välja kogu teave toote enda, kauba komplektsuse ja koguse kohta.

10) Kui kauba hind e-poes ja kaupluses ei lange kokku, õigeks loetakse kaupluse hinda.